Nowe opłaty za abonament TP SA

Rzecznik Praw Obywatelskich, składając wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, chce sprawdzić, czy planowana przez TP SA podwyżka opłat abonamentowych nie będzie naruszać przepisów ustawy antymonopolowej. Operator planuje podniesienie w maju opłat abonamentowych z 30,50 zł do 42,70 zł, czyli o 40%. TP SA zamierza także wprowadzić drugi, niższy abonament w wysokości 28 zł, w przypadku którego koszt połączeń będzie jednak dwukrotnie wyższy.

Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje swoją decyzję obawą, iż Telekomunikacja Polska, mając dominującą pozycję na rynku, bezpodstawnie winduje opłaty za usługi według własnego uznania, a posiadanie aparatu telefonicznego ma szansę stać się wkrótce luksusem.

W środę prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wszczął odrębne postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, który z działających na polskim rynku operatorów telekomunikacyjnych zajmuje dominującą pozycję. Podjęcie decyzji w tym postępowaniu pozwoli na skorzystanie w pełni z uprawnień regulacyjnych, umożliwiających prezesowi URT nakładanie kar czy też wstrzymywanie wprowadzania nowych cenników usług przez dominującego operatora.