Nowe przepisy? e-przepisy?

Zrobiłeś program, posiada błędy – ponosisz pełną odpowiedzialność za kłopoty oraz niebezpieczeństwa wynikające z jego korzystania. W taki oto sposób, przedstawiciele National Academy of Sciences (NAS) chcą stworzyć nowe przepisy, które umożliwiałby karanie producentów oprogramowania, którzy wprowadzają na rynek aplikacje zawierające poważne błędy oraz luki w zabezpieczeniach.

Według nich, wprowadzenie takiego przepisu, który karałby za błędy w aplikacjach może sprawić, że ich producenci i autorzy będą bardziej przykładać się do ich opracowywania oraz testowania.

Oczywiście przeciwko takiemu projektowi zdecydowanie opowiadają się producenci samego oprogramowania, którzy twierdzą, że niemożliwe jest usunięcie wszystkich błędów w oprogramowaniu już w czasie procesu produkcyjnego. Nie wiadomo na razie, kiedy amerykański Kongres zajmie się tą kwestią – i czy w ogóle kiedyś to nastąpi.