Nowe przepisy ochrony praw autorskich

Ministrowie Unii Europejskiej zatwierdzili przepisy dotyczące ochrony praw autorskich, przystosowane do warunków stwarzanych przez internet i umożliwiające lepsze zwalczanie piractwa komputerowego. Nowa dyrektywa zezwala właścicielom praw autorskich na zapobieganie nielegalnemu kopiowaniu muzyki, filmów i książek.

W Europie niedozwolone będzie korzystanie z takich serwisów internetowych jak Napster. Jednocześnie użytkownikom pozostawiono możliwość wykonywania na własny użytek ograniczonej liczby kopii posiadanych materiałów.

Przedstawiciele Komisji twierdzą, że nowe przepisy zapewnią odpowiednią ochronę twórcom, artystom oraz wydawcom, a „wbudowana” w nie elastyczność spełnia również oczekiwania nabywców chronionych przez nie produktów.