Nowe usługi dla klientów Microsoft

Firma Microsoft poinformowała o wprowadzeniu nowej, wzbogaconej o dodatkowe korzyści oferty Software Assurance (Zapewnienie Oprogramowania) dla klientów dokonujących zakupów oprogramowania Microsoft w ramach programów licencji grupowych.

Obecna oferta stanowi rozszerzoną wersję w stosunku do Software Assurance, wprowadzonego dwa lata temu. Głównymi atutami nowego programu są następujące usługi:

Program TechNet Plus – w ramach tego programu specjaliści IT uzyskują dostęp do rozmowy internetowej TechNet Online Concierge oraz mają możliwość udziału w moderowanych grupach dyskusyjnych, co ułatwia szybsze uzyskanie odpowiedzi w kwestiach technicznych. Specjaliści IT otrzymają również co miesiąc subskrypcję TechNet Plus Subscription Media, zawierającą istotne zasoby m.in. narzędzia, sterowniki oraz opisujące je artykuły instruktażowe.

Narzędzie Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE) – WinPE jest opartym na systemie operacyjnym Microsoft Windows XP Professional narzędziem, które pozwala pracownikom IT tworzyć własne rozwiązania przyspieszające wdrażanie oprogramowania dzięki automatyzacji.

Pomoc techniczna – pomoc (telefoniczna oraz za pośrednictwem stron WWW) w rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie korzystania z produktów firmy Microsoft.

Firmowe zgłaszanie błędów (Corporate Error Reporting) – narzędzie to umożliwia specjalistom IT monitorowanie i przeglądanie informacji o błędach w przejrzysty i łatwy sposób, ułatwiając kontrolę wdrażania poprawek.

Program licencjonowania Enterprise Source Licensing – dzięki programowi licencjonowania Enterprise Source (ESLP), Klienci posiadający 1 500 lub więcej licencjonowanych stacji roboczych otrzymują dostęp do kodu źródłowego systemu Microsoft Windows do wykorzystania wewnętrznego.

Dostępność poprawek typu hotfix (Extended lifecycle hot-fix support) – Klienci, którzy korzystają ze starszych wersji produktów Microsoft, nie muszą już w ciągu dziewięćdziesięciu dni od zakończenia się podstawowego okresu pięciu lat wsparcia (mainstream support), zgłaszać tego faktu, aby przedłużyć o dwa lata dostęp do poprawek typu „hotfix” niezwiązanych z bezpieczeństwem systemu. Poprawki typu „hotfix” dotyczące bezpieczeństwa systemu nadal dostępne są bez ograniczeń.

Szkolenie internetowe (eLearning) – internetowe moduły szkoleniowe firmy Microsoft to jeden z najlepszych sposobów pobierania nauki. Korzystają one z internetowych pokazów audio i wideo oraz kursów przygotowanych przez profesjonalnych instruktorów.

Karnety szkoleniowe – pozwalają skorzystać z oferty kursów szkoleniowych w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoft (Certified Technical Education Center – CTEC). Uczestnicząc w tych szkoleniach można łatwo i szybko uzyskać najnowszą wiedzę o oprogramowaniu firmy Microsoft.

Program Użytkowanie w domu – program ten umożliwia pracownikom instalację wybranych programów pakietu Microsoft Office i korzystanie z nich na domowym komputerze.

Program Zniżki dla pracowników – w ramach tego programu pracownicy mogą nabywać wiele spośród najpopularniejszych produktów firmy Microsoft (w tym również gry) po cenach znacznie niższych od standardowej ceny detalicznej.

Software Assurance zapewnia liczne korzyści klientom m.in. zamiast jednorazowej opłaty z góry, program Software Assurance pozwala na rozłożenie płatności na roczne raty, co daje większą elastyczność w zarządzaniu wydatkami na technologię. Umożliwia to obniżenie początkowych kosztów i planowanie rocznych wydatków na oprogramowanie z kilkuletnim wyprzedzeniem. Ponadto firma, która wykupiła Software Assurance, nabywa prawo do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania w miarę ich ukazywania się w okresie ważności umowy licencyjnej. Uzyskane oprogramowanie można wdrażać w dostosowanym do własnych potrzeb tempie, dzięki czemu zwiększa się konkurencyjność firmy, a jej inwestycje uzyskują lepszą ochronę.