Nowy błąd w Linux Kernel

Arjan van de Ven wykrył lukę w Linux Kernel pozwalającą lokalnemu użytkownikowi na rozszerzenie swoich uprawnień. Błąd dotyczy serii 2.4 (do wersji 2.4.24) oraz 2.6 (do wersji 2.6.2).

Problem, dotyczy funkcji „ncp_lookup()”, która nie sprawdza długości ciągu przekazywanych do niej znaków. Może to spowodować rozszerzenie uprawnień użytkownika lokalnego i wykonanie dowolnego kodu z wymaganymi uprawnieniami.

Zalecamy aktualizację jądra do nowej wersji wszystkim, którzy dotychczas tego nie zrobili.

Zobacz również:

Krytyczny błąd w Linux Kernel – mremap(2)