Nowy raport CERT Polska na temat przeglądarek internetowych

Przed rokiem CERT Polska opublikował raport na temat bezpieczeństwa najbardziej popularnych przeglądarek internetowych. Obecnie udostępniono drugą edycję tego raportu.

Podobnie jak w roku ubiegłym, jako podstawę oceny poziomu bezpieczeństwa przeglądarki przyjęto analizę istniejących luk systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem luk krytycznych oraz tego, czy producent zadbał o ich załatanie.

Przeglądarka internetowa wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo korzystania z Internetu, dlatego jej wybór staje się niezwykle istotny. Mamy nadzieję, że opracowanie pomoże w podjęciu decyzji.

Raport CERT Polska – Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Źródło informacji: CERT Polska