Obniżamy koszty

W związku z tragicznymi wydarzeniami w USA, Telekomunikacja Polska SA, postanowiła w dniach od 11 do 17 września obniżyć o 50% koszt połączeń telefonicznych z Stanami Zjednoczonymi.

Jak dowiadujemy się, z oficjalnej informacji prasowej TPSA wynika, że działania te mają na celu ułatwienie kontaktu wszystkim osobom, które obawiają się o los bliskich przebywających na terenie USA.

Obniżka cen nie dotyczy połączeń realizowanych za pośrednictwem publicznych aparatów samoinkasujących.