OpenOffice.org 1.1.rc3

Ukazała się nowa wersja popularnego pakietu biurowego OpenOffice.org. Nowa wersja jest oznaczona numerkiem 1.1 rc3. Dodano min. konwersje do formatu PDF (Portable Document Format), XHTML i SWF. Pełna lista zmian jest dostępna pod tym adresem, zaś stąd, można pobrać nową wersje.