Otwarte Oprogramowanie w Biznesie

Paweł Suwiński opublikował pracę magisterską p.t. „Otwarte Oprogramowanie w Biznesie” na licencji GNU FDL. Przedmiotem pracy są koncepcje nowych narzędzi biznesowych pozwalających pracować z Otwartym Oprogramowaniem. Jednocześnie ukazane są nowe trendy pojawiające się na rynku technologi informacyjnej zmierzające do demonopolizacji sektora.

Na początku opisany jest proces informatyzacji w przedsiębiorstwie. Podstawowe założenie efektywności technologicznej i ekonomicznej prowadzi do Otwartego Oprogramowania. Dalej wyjaśniono czym jest Otwarte Oprogramowanie i jak powstaje w procesie zwanym modelem bazarowym, będącym nową metodą inżynierii oprogramowania pozwalającą uzyskać najlepszą efektywność. Następnie przeprowadzona jest analiza SWOT Otwartego Oprogramowania, z której wynikła strategia polegająca na niwelowaniu zagrożeń poprzez edukację i informację oraz na pozwoleniu silnym stronom na pozytywne oddziaływanie. Dalej przeprowadzona została analiza biznesowa odpowiadająca na pytanie jak zarabiać na Otwartym Oprogramowaniu. Opisane zostały modele i strategie biznesowe pozwalające czerpać zyski z wartości użytecznej oprogramowania. Analiza kończy się konkluzją, że Otwarte Oprogramowanie stało się zjawiskiem samospełniającej się przepowiedni zmieniającym oblicze całego przemysłu informatycznego. Ostatni rozdział to studium przypadku wybranych przedsiębiorstw na polskim rynku widzianych z perspektywy otwartych metod biznesowych.

Zaprasamy z zapoznaniem się z w.w. pracą gdyż naprawdę warto.