Paszporty elektroniczne nie są bezpieczne

Paszporty elektroniczne nie są bardziej odporne na fałszerstwa niż obecnie stosowane dokumenty.

Lukas Grunwald, specjalista ds. zabezpieczeń z niemieckiej firmy DN-Systems, udowodnił, że dane z tego typu dokumentów mogą być z łatwością przechwycone.

Podczas pokazu wykorzystał europejski paszport biometryczny. Użył urządzenia zdolnego do odczytywania danych z układów RFID wykorzystywanych w tego typu paszportach.

Przechwycone w ten sposób dane zapisał następnie na karcie chipowej, która udawała dokument. Eksperci już od pewnego czasu krytykowali pomysł rządu USA, który jako pierwszy zdecydował się na stosowanie biometrycznych paszportów.

Podkreślali oni, że bez wiedzy właściciela takiego dokumentu można poznać jego pełne dane. W odpowiedzi na te obawy w paszportach zostaną zastosowane dwa dodatkowe zabezpieczenia.

Pierwszym będzie warstwa ze specjalnego materiału, która zabezpieczy dane przed przypadkowym odczytaniem, drugim – technologia BAC (Basic Access Control) odpowiedzialna za autoryzację czytnika.

Źródło: Arcabit
Amerykańskie paszporty z RFID
Paszporty biometryczne od 2006
USA może zrezygnować z planu bio-paszportów
Unia chce odroczyć wprowadzenie e-paszportów
Będziemy wymieniać paszporty?