PHP 5.0.0 i 4.3.8

PHP jest zagnieżdżonym w HTML językiem skryptowym działającym po stronie serwera tworzonym na zasadach open-source. Od dnia wczorajszego można pobrać najnowszą wersję tego języka skryptowego. Wersja ta nosi numerek 5.0 i zawiera w sobie naprawdę dość dużą liczbę zmian i nowości.

Z ważniejszych zmian i nowości należy wymienić przede wszystkim nowy model obiektowości oparty na silniku Zend Engine II, całkowicie przebudowane wsparcie dla XML gdzie wszystkie rozszerzenia są teraz skupione wokół wspaniałej biblioteki libxml2 oraz nowe roszerzenie SimpleXML dla łatwego dostępu i manipulowania dokumentami XML jako obiektami PHP, które mogą również współpracować z rozszerzeniem DOM. Ponadto wbudowano rozszerzenie SOAP dla współpracy z Web Services oraz dostępne jest nowe rozszerzenie MySQL zwane MySQLi dla programistów korzystających z MySQL 4.1 i późniejszych. Jest to nowe rozszerzenie zawierające zorientowany obiektowo interfejs jako swego rodzaju dodatek do tradycyjnego interfejsu, który wspiera wiele nowych możliwości MySQL.

Warto również dodać, że SQLite został wbudowany w PHP a strumienie zostały bardzo udoskonalone, włączając w to możliwość dostępu do niskopoziomowych operacji gniazdowych na strumieniach.

W przypadku wersji PHP 4.3.8 poprawiono błędy m.in. w funkcjach open_basedir, safe_mode i strip_tags() oraz podczas alokacji pamięci przy użyciu memory_limit.

Szczegółowa lista zmian wersji PHP 4.3.8 dostępna jest tutaj natomiast tutaj znajduje się lista zmian dla wersji 5.0. Osoby zainteresowane stąd mogą pobrać najnowszą wersje PHP 5.0 oraz 4.3.8.