Podpis elektroniczny

Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o podpisie elektronicznym i dzięki nim rozszerzone zostaną m.in. uprawnienia NBP związane z potwierdzaniem prawdziwości podpisu.

Sejm przyjął ponad 30 senackich poprawek, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w przekazywaniu danych osób posługujących się podpisem. Zasadnicza poprawka jest związana z tym, że instytucje bankowe będą mogły świadczyć usługi bankowe również poza sektorem bankowym. Zaświadczenia certyfikacyjne będą zaś wydawane przez bank centralny lub uprawniony przez niego podmiot zależny. Przedstawiciele PTI (Polskiego Towarzystwa Informatycznego) wskazali jednak na sprzeczność tych zapisów z ustawą NBP co w konsekwencji doprowadzi najprawdopodobniej do konieczności sprzedaży udziałów NBP w spółce Centrast, która ma być wspomnianym powyżej podmiotem certyfikującym.