Podpis elektroniczny

W Warszawie 27 lutego 2003 roku (budynek City Gate, ul. Ogrodowa 58) odbędzie się wykład dotyczący Podpisu elektronicznego.

Podczas wykładów zostaną omówione m.in. ustawy, najważniejsze postanowienia i przegląd przepisów wykonawczych dotyczących podpisu elektronicznego, jego możliwości stosowania w gospodarczej współpracy międzynarodowej, procedura postępowania w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu podpisu elektronicznego dla potrzeb swojej firmy (wybór podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, wybór właściwej formy certyfikacji oraz instalacja i konfiguracja oprogramowań). Planowane są również zajęcia praktyczne mające na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo (wiarygodność podpisu elektronicznego, zabezpieczenie poczty elektronicznej, bezpieczeństwo serwerów WWW i SSL, znaczniki czasu, podpisywanie dokumentów EDI, systemy bezpieczeństwa). Nie obejdzie się również bez przerwy (lunch). Na sam koniec wykładów przedstawiony zostanie problem „Czy podpis elektroniczny wyeliminuje rozwiązania oparte na EDI lub XML” oraz „Audyt systemów PKI”.

Koszt udziału w seminarium wynosi: 1300 zł + 22% VAT. Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach, materiał konferencyjny w postaci książki pt.: „Vademecum podpisu elektronicznego”, bufet w przerwach, lunch, certyfikat udziału w warsztatach).

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie ze strony internetowej organizatora.