Poprawka zbiorcza dla programu Internet Explorer

Microsoft udostępnił kolejną poprawkę zbiorczą dla programu Internet Explorer. Poprawka zbiorcza z sierpnia 2002 usuwa wszystkie dostrzeżone wcześniej luki w zabezpieczeniach dotyczące programu Internet Explorer oraz nowo wykryte luki w zabezpieczeniach. Ta aktualizacja zawiera również funkcje wszystkich poprzednio wydanych poprawek. Więcej informacji na temat luk w zabezpieczeniach, których dotyczy ta aktualizacja, zawiera ten biuletyn Microsoft Security Bulletin.