Poważne luki w ClamAV

Wykryto kilka luk w ClamAV, umożliwiających zdalne wykonanie kodu lub przeprowadzenie zdalnego ataku odmowy usługi.

Luki, umożliwiające przepełnienie sterty, związane są z przetwarzaniem różnych formatów plików: TNEF, CHM, FSG.

Luki dotyczą wszystkich wersji ClamAV do wersji 0.86.1 włącznie.

Zalecane jest uaktualnienie oprogramowania do wersji 0.86.2.

Żródło: CERT Polska
http://secunia.com/advisories/16180