Powstaje Centrum Bezpieczeństwa Microsoft

Firma Microsoft ogłosiła inaugurację działalności Centrum Bezpieczeństwa Microsoft, nowej instytucji, której celem będzie informowanie i edukacja o zagrożeniach związanych z użytkowaniem komputerów, a także o sposobach zapobiegania szkodom wyrządzanym przez hakerów i wirusy. Dodatkowo Microsoft uruchomił infolinię bezpieczeństwa „Chroń swój komputer”. Jej zadaniem jest pomoc użytkownikom komputerów w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem.

Z badania zleconego przez nowo powstałe Centrum wynika, iż ponad 50% polskich przedsiębiorstw nie jest należycie zabezpieczonych przed atakami komputerowymi z zewnątrz. Microsoft uruchamia nową linię bezpieczeństwa pomagającą użytkownikom komputerów chronić swój sprzęt i oprogramowanie.

Wraz z rozwojem technologii problem bezpieczeństwa stał się jednym z najważniejszych tematów poruszanych przez firmy informatyczne, w tym również Microsoft. Dlatego celem nowej inicjatywy firmy jest szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony komputerów przed atakami zewnętrznymi. W ramach swojej działalności Centrum Bezpieczeństwa Microsoft będzie przygotowywało opracowania i analizy dotyczące bezpieczeństwa oraz dostarczało bieżących informacji nt. nowych zagrożeń i adekwatnych działań podejmowanych przez firmę Microsoft oraz jej partnerów.

„Straty wynikające z nienależytego zabezpieczenia komputerów w amerykańskich firmach zbadanych przez Computer Security Institute oraz FBI wyniosły w br. w ponad 140 mln dolarów . Żaden komputer i żaden program nie są w 100% bezpieczne. Jednak użytkownicy mogą, z reguły w bardzo prosty sposób, zminimalizować ryzyko zainfekowania swoich komputerów poprzez regularne ściąganie aktualizacji ze strony Windows Update, instalację firewalli oraz stosowanie programów antywirusowych. Jednym z zadań Centrum jest dotarcie do odbiorców z podstawową informacją nt. tego jak chronić swoje komputery” – powiedział Jean-Philippe Courtois, Senior Vice President CEO firmy Microsoft na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

„Poprzez stworzenie Centrum Bezpieczeństwa Microsoft polski oddział naszej firmy wychodzi naprzeciw globalnym tendencjom. Dzięki tej inicjatywie chcemy pokazywać konsumentom oraz branży główne wyzwania i możliwości związane z ochroną komputerów” – powiedział Tomasz Bochenek, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce.

Centrum Bezpieczeństwa Microsoft zainaugurowało swoją działalność publikacją wyników raportu dotyczącego bezpieczeństwa w polskich firmach.

„Z badania przeprowadzonego na zlecenie Centrum Bezpieczeństwa wynika, że w ponad 50% polskich przedsiębiorstw istnieją luki krytyczne, umożliwiające ataki z zewnątrz. W naszym kraju wciąż zbyt mało wagi przykłada się do kwestii bezpieczeństwa. Tymczasem zwykła profilaktyka polegająca na korzystaniu z narzędzi takich jak automatyczne aktualizacje systemu, używanie programów antywirusowych, czy wbudowanych w systemie zapór ogniowych pozwala w znacznym stopniu ograniczyć niebezpieczeństwo zainfekowania komputera” – powiedział Andrzej Zaremba, Security Manager polskiego oddziału Microsoft.

Centrum nie jest jedyną nową inicjatywą Microsoft poświęconą bezpieczeństwu. Wraz z CBM rozpoczyna swoją działalność infolinia bezpieczeństwa „Chroń swój komputer” 0 801 802 000, której celem będzie pomoc użytkownikom chcącym właściwie zabezpieczyć swój komputer przed atakiem.

„Bezpieczeństwo jest dla Microsoft, podobnie jak innych liderów branży IT, sprawą priorytetową. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na położenie dużego nacisku na realizację działań dotyczących tego tematu. Liczymy na to, że nasza nowa infolinia pomoże wielu użytkownikom komputerów w Polsce rozwiązać ich problemy związane z ochroną komputera. Odpowiednio wyszkoleni konsultanci będą edukować w zakresie podstawowych technik zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania” – powiedziała Barbara Napiórkowska, Dyrektor Działu Business and Marketing Organization polskiego oddziału Microsoft.