Pracownicy ujawniają tajne informacje

Jak donosi analityczna firma Radicati Group, co dwudziesty pracownik przesyła pocztą elektroniczną tajemnice służbowe do swoich znajomych i osób trzecich.

Badanie „Zwyczaje Użytkowników Korporacyjnej Poczty Elektronicznej” ujawniło, że aż jedna czwarta pracowników przesyła wewnętrzne wiadomości na swoje prywatne konta, w celu późniejszego ich wykorzystania, a blisko dwie trzecie respondentów wykorzystuje swoje prywatne konta mailowe przy kontaktach biznesowych.

„Choć sześć procent może się wydawać niewielką liczbą, to jednak w przedsiębiorstwie zatrudniającym 10 tys. osób jest to aż 600 pracowników, którzy są odpowiedzialni za wyciek poufnych informacji” – zobrazowała dane Sara Radicati, prezes firmy Radicati Group. „Wystarczy, że każdy z nich ujawni treść tylko jednego poufnego e-maila, aby załamać całą strategię biznesową firmy” – dodała Radicati.

Ponadto przestrzegła ona także pracodawców, że powinni oni zwrócić większą uwagę na stosowne szkolenie swojej siły roboczej pod kątem oficjalnej polityki odnośnie poczty elektronicznej, a także wyposażyć się w technologie filtrowania i monitorowania zawartości wiadomości, aby w ten sposób zablokować wypływ kluczowych informacji.

Spośród wszystkich przebadanych firm, zaledwie 22% posiadało jakieś rozwiązania umożliwiające kontrolowanie wychodzącej poczty elektronicznej pracowników, a zaledwie połowa z nich przyznała się do ujednolicenia polityki dotyczącej wykorzystywania e-maili w pracy.

Źródło: Vnunet