Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Wolnego Oprogramowania

W piątek 12 marca br. o godz. 12.00 podsekretarz stanu Wojciech Szewko weźmie udział w prezentacji projektu Narodowej Strategii Rozwoju Wolnego Oprogramowania opracowanej przez Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania.

Głównym celem Narodowej Strategii Rozwoju Wolnego Oprogramowania jest okreslenie kierunków działan Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie upowszechniania i rozwoju Wolnego Oprogramowania.

Zainteresowanie Wolnym Oprogramowaniem wynika wprost z przyjetych przez Polske załozen Strategii Lizbonskiej, w tym dazenia, aby do roku 2010 Unia Europejska stała sie „najbardziej konkurencyjna i dynamiczna, oparta na wiedzy gospodarka na swiecie, zdolna do trwałego rozwoju, tworzaca wieksza liczbe lepszych miejsc pracy oraz charakteryzujaca sie wieksza spójnoscia społeczna.”

Przewidywane działania systemowe i regulacyjne, które maja prowadzic do osiagniecia tak ambitnego celu strategicznego obejmuja szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy w tym rozwój społeczenstwa informacyjnego oraz wzrost aktywnosci zawodowej, wzrost zatrudnienia, zmiane modelu społecznego w tym poprawe edukacji, ograniczanie biedy i wykluczenia społecznego.

Podstawa skutecznej realizacji wszystkich wymienionych wyzej działan jest informatyzacja. Bez wsparcia ze strony nowoczesnych technologii w zakresie gromadzenia, przechowywania, udostepniania i wymiany informacji dazenie do osiagniecia najwiekszej konkurencyjnosci i dynamiki w skali swiata jest nierealne.

Wykorzystanie modelu Wolnego Oprogramowania jest szansa na obnizenie kosztów i przyspieszenie procesu informatyzacji kraju. Dodatkowo, dzieki pełnemu dostepowi do wiedzy dotyczacej wykorzystywanego oprogramowania model ten stwarza mozliwosc aktywizacji zawodowej duzej grupy społecznej poprzez bezposrednie zatrudnianie specjalistów, w szczególnosci w małych i srednich przedsiebiorstwach prowadzacych działalnosc usługowa zwiazana z budowa, utrzymaniem i rozwijaniem systemów informatycznych.

Głównym celem upowszechniania Wolnego Oprogramowania w administracji publicznej, oswiacie, instytucjach pozarzadowych i organizacjach społecznych jest wiec przede wszystkim szybkie i tanie przeprowadzenie informatyzacji, z dodatkowa korzyscia w postaci rozwoju sektora usług informatycznych w Polsce.

Pobierz Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Wolnego Oprogramowania (plik .pdf 198 KB)