Przełom w szyfrowaniu

Trzy japońskie firmy – NTT, Mitsubishi i Hitachi – poinformowały o opracowaniu efektywnej metody szyfrowania, opierającej się na zastosowaniu kryptosystemów opartych o krzywe eliptyczne.

Firmy wyjaśniają, że nowe rozwiązanie, nazwane CRESERC, tworzy kryptosystemy z kluczem publicznym, wykorzystując operacje matematyczne dokonywane na krzywych eliptycznych.

Na początku tego roku, Unia Europejska rozpoczęła realizację projektu NESSIE 5 (New European Schemes for Signatures Integrity and Encryption), który zakładał wykorzystanie w kryptografii następnej generacji m.in. rozwiązań Camella 6, Misty1 7 i PSEC-KEM. Camellia to algorytm szyfrowania 128-bitowych bloków danych, Misty1 to algorytm szyfrowania 64-bitowych bloków danych, zaś PSEC-KEM jest algorytmem szyfrowania z kluczem publicznym opracowanym przez NTT.

Źródło informacji: The Inquirer