Przestępczość w cyberprzestrzeni

15 października, o godzinie 11.00, w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72 w Warszawie, odbędzie się konferencja „Przestępczość w cyberprzestrzeni”. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. Prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Na konferencji zostaną poruszonę m.in. takie tematy jak: międzynarodowa kontrola cyberprzestępczości na tle projektu Konwencji Rady Europy, e-przestępczość – zagrożenie dla gospodarki, zagadnienia związane ze ściganiem przestępstw komputerowych na tle ustawodawstwa polskiego.