Rekordowa kara dla Microsoftu

Amerykański koncern Microsoft produkujący oprogramowanie komputerowe otrzymał największą grzywnę nałożoną kiedykolwiek przez Unię Europejską. Zdaniem firmy Microsoft porozumienie byłoby korzystniejszym rozwiązaniem dla klientów w Europie. Korporacja będzie chciała odwołać się od decyzji. Podkreśla jednak, że będzie ściśle współpracować zarówno z Komisją Europejską jak i z rządami państw europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony prywatności i na innych obszarach.

Kara wyniosła 497.2 milionów euro czyli prawie pół miliarda euro. Komisja Europejska stwierdziła, że koncern nadużywa swej dominującej pozycji na europejskim rynku. Microsoft ma w ciągu 90 dni zaprzestać narzucania wraz ze swym systemem operacyjnym Windows odtwarzacza multimedialnego.

W nawiązaniu do ogłoszonej wczoraj decyzji Komisji Europejskiej korporacja Microsoft poinformowała, że propozycje polubownego rozstrzygnięcia sprawy stworzyłyby większe możliwości klientom oraz firmom komputerowym w Europie.

„Pracowaliśmy ciężko nad porozumieniem, które zaakceptowałaby Komisja Europejska, dając nam jednocześnie możliwość doskonalenia naszych produktów” – powiedział Steve Ballmer, prezes Microsoft Corporation. „Szanujemy decyzję Komisji Europejskiej, ale wierzymy, że zaproponowane przez nas porozumienie stworzyłoby o wiele więcej korzyści i możliwości naszym klientom.”

Według Brada Smitha, wiceprezesa i głównego radcy prawnego korporacji, firma odwoła się od decyzji Komisji do Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu.

Podczas wielu miesięcy dyskusji i prób dojścia do porozumienia, które toczyły się aż do wczoraj, Microsoft przedstawił różnorodne propozycje odnośnie kompatybilności i integracji funkcji odtwarzacza multimedialnego do systemów operacyjnych Windows. Firma rozważała włączanie produktów konkurencyjnych do swoich technologii. Dodatkowo firma Microsoft zaproponowała, że każdy sprzedawany komputer wyposażony w system operacyjny Windows, zawierałby trzy odtwarzacze multimedialne innych firm niż Microsoft, co w skali kolejnych trzech lat doprowadziłoby to rozprowadzenia ponad miliarda konkurencyjnych odtwarzaczy multimedialnych.

„Działaliśmy odpowiedzialnie, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości” – powiedział Brad Smith. „Naszym zdaniem decyzja Komisji Europejskiej jest niekorzystna dla konsumentów i krzywdząca dla europejskich programistów. Pragniemy rozwiązać tę kwestię w najszybszy możliwy sposób i mamy nadzieję na dalsze produktywne dyskusje w tej sprawie” – dodaje.