Rząd walczy z piratami

Wczorajszego dnia międzyresortowy Zespół ds. przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich i pokrewnych pod przewodnictwem Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego, zaakceptował „Strategię działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce”. Dokument ten zostanie w przyszłym tygodniu przedstawiony do zatwierdzenia przez Komitet Integracji Europejskiej, a następnie przez Radę Ministrów.

Dokument ten musi teraz zostać zatwierdzony przez Komitet Integracji Europejskiej który zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu, a następnie przez Radę Ministrów.

Podczas posiedzenia zespołu Waldemar Dąbrowski mówił m.in. o fundamentalnym znaczeniu skutecznej ochrony praw własności intelektualnej dla kultury i gospodarki we współczesnym świecie. Jego zdaniem, Polska, chcąc rozwijać nowoczesną gospodarkę, promować i chronić swoją kulturę oraz zająć ważne miejsce w Unii Europejskiej, musi skutecznie walczyć z niestety powszechnym w naszym kraju naruszaniem praw autorskich.

Strategia działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce zawiera m.in. następujące cele walki z piractwem:

Zwiększenie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem
Zwiększenie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem
Analiza obecnie obowiązującego prawa i ewentualne przygotowanie zmian pod kątem zwiększenia efektywności walki z piractwem
Ograniczenie, a następnie likwidacja procederu piractwa na Stadionie Dziesięciolecia
Monitorowanie działań administracji

Jednocześnie w dokumencie znalazły się zapisy, wskazujące które organy rządowe są odpowiedzialne za ich realizację oraz w jakich terminach mają one być zrealizowane. Przedstawiciele Ministerstwa kultury sądzą, że przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów, a następnie późniejsza jego realizacja pozwoli na obniżenie poziomu naruszeń praw własności intelektualnej w naszym kraju.