Rządowy projekt ustawy o informatyzacji

Dzisiejszego dnia, Sejm powołał komisję nadzwyczajną, która rozpocznie pracę nad rządowym projektem ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne jest pierwszą ustawą, która pozwoli uregulować bałagan panujący w rządowej, a często samorządowej informatyce, ograniczyć koszty systemów, koszty późniejszej integracji systemów oraz zapewni skuteczny i bezpieczny obieg danych w administracji.

Projekt ustawy przewiduje, że podmioty publiczne prowadzące rejestry publiczne za pomocą systemów teleinformatycznych powinny umożliwić udostępnianie oraz dostarczanie informacji do rejestrów drogą elektroniczną. Zmiana ta ma na celu rozwój polskich treści w Internecie oraz ma ułatwić przedsiębiorcom i obywatelom korzystanie z informacji publicznej. Na podstawie ustawy Rada Ministrów będzie ustanawiać, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej.

Jednym z głównych założeń ustawy jest rozwój polskiej administracji elektronicznej, polskiego e-government. Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego pozwolą w pełni wykorzystać możliwości Internetu w kontaktach obywateli z urzędami. Z chwilą wejścia w życie proponowanych przepisów obywatele będą mogli załatwiać sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu. Korespondencja z urzędem, przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, pozwoli np. na wydanie paszportu, zaświadczenia z jakiegoś urzędu czy zezwolenia, a także rozliczenie podatków czy zapisanie się do lekarza. Miejmy nadzieję, że tak jak trudno sobie dzisiaj wyobrazić życie bez telefonu czy komputera, jutro nawet nie pomyślimy o przykrym obowiązku czekania w kolejce w urzędzie po zaświadczenie, tylko usiądziemy przed komputerem w domu i w ciągu kilku minut załatwimy sprawę. Urząd przyjazny klientowi i otwarty 7 dni w tygodniu ułatwi życie nam wszystkim, a w szczególności przedsiębiorcom. Już dziś można powiedzieć, że zmiany w polskim prawie dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w najbliższym czasie będą bardzo ważne i kompleksowe.

W komisji zasiądzi 16 posłów: Jerzy Czerwiński (RKN), Anna Kubacka-Górna (SLD), Ryszard Hayn (SLD), Tadeusz Jarmuziewicz (PO), Antoni Kobielusz (SLD), Piotr Kozłowski (Samoobrona), Kazimierz Marcinkiewicz (PiS), Antoni Mężydło (PiS), Halina Murias (LPR), Józef Nowicki (SLD), Wiktor Osik (SLD), Waldemar Pawlak (PSL), Stanisław Piosik (SLD), Danuta Polak (UP), Kazimierz SAS (SLD), Tomasz Szczypiński (PO).

Zobacz również artykuł
– Rządowy projekt ustawy o informatyzacji