Samorzad UW popiera OpenSource

Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przyjął w ubiegły wtorek (2 marca) uchwałe w sprawie bezpłatnego oprogramowania.

Parlament poparł stosowanie bezpłatnego oprogramowania komputerowego, w szczególności wolnego oprogramowania i tzw. OpenSource.

Na mocy powyższej uchwały Zarząd Samorządu Studentów UW (organ wykonawczy Samorządu) został zobowiązany do niedokonywania zakupu programów komputerowych, jeżeli jest dostępne bezpłatne oprogramowanie dające podobne lub większe możliwości. Został tez zobowiązany do promowania ww. oprogramowania wśród społeczności akademickiej, np. poprzez organizowanie akcji informacyjnych, szkoleń czy prowadzenie serwerów ftp z oprogramowaniem.

Parlament popiera promowanie bezpłatnego oprogramowania, w szczególności wolnego i OpenSource, ponieważ umożliwi to dokonanie poważnych oszczędności Samorządowi i studentom (koszt popularnego oprogramowania płatnego jest zbyt wysoki dla większości studentów). Parlament podkreślił, ze oprogramowanie bezpłatne jest często lepsze lub równie dobre jak oprogramowanie płatne.

Podjęta uchwala może być pierwszym krokiem do racjonalizacji inwestycji w oprogramowanie komputerowe na całym Uniwersytecie. Do podjęcia starań w tym kierunku zostali zobowiązani m.in. studenccy członkowie Senatu Uniwersytetu i jego komisji.

Samorząd Uniwersytetu, największej polskiej uczelni, podejmie działania na rzecz promowania powyższego stanowiska także poza Uczelnia. Wybrani wczoraj delegaci Samorządu UW do Parlamentu Studentów RP umieścili promowanie OpenSource w swoim programie wyborczym.

Podstawowym celem pomysłodawców uchwały było umożliwienie studentom UW legalnego korzystania z oprogramowania komputerowego, na które mogą sobie pozwolić przy swoich skromnych środkach finansowych, poprzez stale informowanie ich o dostępnym na rynku bezpłatnym i wolnym oprogramowaniu.

Pomysłodawcy uchwały nie chcą uniemożliwić zakupu komercyjnego oprogramowania komputerowego, które nie ma bezpłatnych odpowiedników oferujących takie same możliwości. Obecnie nie ma takich darmowych i dobrych programów, jak np. aplikacje antywirusowe czy zaawansowane aplikacje graficzne, wiec uchwala nie uniemożliwia ich kupna.

Uchwala zacznie obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego Regulaminu Samorządu Studentów UW, który został niedawno uchwalony przez PS UW. Nastąpi to najprawdopodobniej 18 kwietnia, miesiąc po stwierdzeniu przez Senat UW zgodności nowego Regulaminu SS UW ze Statutem UW. Obecnie obowiązujący Regulamin nie daje bowiem Parlamentowi możliwości nakładania takich zobowiązań na wybierane przezeń organy.

Informacji w tej sprawie udzielają:

Andrzej Orlowski (Przewodniczacy Prezydium Parlamentu)
tel. 501 256825 ao@uw.edu.pl
Stanislaw Skowron, (Wiceprzewodniczacy Prezydium Parlamentu)
tel. 605 430337 ss181292@zodiac.mimuw.edu.pl
Patryk Slowicki (jeden z autorow uchwaly)
tel. 502 378929 patryk@samorzad.uw.edu.pl