SECURE 2005

Zespół CERT Polska zaprasza do aktywnego uczestnictwa w tegorocznej edycji konferencji SECURE – „Bezpieczeństwo – kto ponosi odpowiedzialność?”.

SECURE to konferencja o najdłuższej tradycji w Polsce poświęcona bezpieczeństwu sieci i systemów teleinformatycznych. Co roku w jej trakcie poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia związane z tą tematyką.

Konferencja organizowana jest przez zespół CERT Polska działający w ramach struktur NASK. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 25/26 października i jest IX edycją SECURE.

Partnerem w organizacji konferencji jest Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa i Sieci i Informacji (ENISA).

CERT Polska jest pierwszym polskim zespołem powołanym do reagowania na przypadki naruszenia bezpieczeństwa w sieci Internet. Zespół jest członkiem organizacji FIRST (Forum of Incident Response Team) oraz Zespołem Akredytowanym przez Trusted Introducer (Trusted Introducer Accredited Team).

ENISA (European Network and Information Security Agency) spełnia funkcje pomocnicze i doradcze w sprawach dotyczących sieci informatycznych i ich bezpieczeństwa wobec Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE. Agencja stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z systemów ICT i promowanie najlepszych praktyk w tym zakresie. Zajmuje się m.in. analizą istniejącego ryzyka związanego z działaniem sieci teleinformatycznych oraz wypracowaniem najlepszych metod zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze publicznym i prywatnym. Współpracuje z wszystkimi gałęziami gospodarki, nauki i administracji publicznej, kładąc szczególny nacisk na współdziałanie z producentami sprzętu i oprogramowania.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji własnych referatów. Wezmą one udział w konkursie, w ramach którego zostaną wyłonione najciekawsze propozycje. Autorzy tych propozycji zostaną zaproszeni do współpracy i wygłoszenia swojego referatu w trakcie konferencji.

Propozycje referatów można składać jeszcze do 13 czerwca.

Dokładne informacje można znaleźć pod adresem: http://www.cert.pl/PDF/cfp05.pdf
http://www.cert.pl
http://www.nask.pl