Serwerowy boom

W roku 2003 zdecydowanej poprawie uległa sytuacja na rynku serwerów. Z danych firmy Gartner wynika, że pod względem wolumenu sprzedaży ostatni kwartał był dla tego sektora aż o 25% lepszy, niż analogiczny okres roku 2002. W skali całego roku, rynek zanotował 20-procentowy wzrost.

Niestety, Gartner nie ujawnił wartości sprzedaży, a jedynie dane dotyczące wolumenu. Tak więc od października do grudnia 2003 na całym świecie sprzedano 1,59 mln sztuk serwerów. Pod względem ilości sprzedanych sztuk liderem rynku w ostatnim kwartale 2003 było HP (462 tys. sprzedanych serwerów), przed Dellem (319 tys.), firmą IBM (274 tys.) i Sun Microsystems (84 tys.).

Może to oznaczać poprawę ogólnej sytuacji sektora, który od roku 2000 i „krachu dotcomów” przeżywa poważny kryzys. Należy jednak pamiętać, że wolumen sprzedaży rósł nawet w latach zastoju, ale ze względu na silną konkurencję i spadek cen, wartość rynku malała.

Źródło informacji: CNET