Siedem uczelni technicznych powołało Wirtualną Politechnikę

Do studentów Politechniki Warszawskiej, od dwóch lat kształcących się przez internet, dołączą – w ramach Wirtualnej Politechniki – studenci sześciu kolejnych uczelni – poinformowano w czwartek podczas konferencji prasowej na PW.

„Wirtualna Politechnika to porozumienie uczelni polskich w sprawie wspólnej pracy nad poszerzeniem oferty edukacyjnej, opartej o nowe technologie teleinformatyczne – internet, komputer, płyty CD, o nowe typy podręczników” – wyjaśnia prof. Bogdan Galwas, kierownik Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej (PW).

Wirtualną Politechnikę powołało 7 uczelni technicznych – Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, oraz politechniki – białostocka, gdańska, krakowska, poznańska, warszawska i wrocławska.

Wirtualna Politechnika nie jest oddzielnym uniwersytetem ani uczelnią, jak np. brytyjska Open University. Jej powołanie i współdziałanie uczelni pozwoli jednak – jak zapewniają ich przedstawiciele – wzbogacać i rozwijać ofertę edukacyjną studiów podyplomowych i inżynierskich różnych kierunków i specjalności, wzbogacając je przedmiotami wykładanymi przez internet.

„WP nie jest pomyślana jako oddzielna uczelnia. Uczący się na niej będą studentami macierzystych wydziałów na swoich uczelniach, tam też będą dyplomowani. Natomiast my otworzymy im drogę do studiowania przedmiotu poza miejscem zamieszania” – mówi prof. Galwas. Także studenci stacjonarni, studiujący tradycyjnie, dzięki Wirtualnej Politechnice mogą uzupełniać studia, ucząc się np. drogą internetową u specjalistów z innych ośrodków – dodał.

Polskim pionierem kształcenia na odległość jest Politechnika Warszawska, której pracownicy naukowi opracowali model tego rodzaju kształcenia, program, zestaw podręczników i edukacyjny portal internetowy do obsługi czteroletnich studiów inżynierskich.

Pierwszych studentów takich studiów przyjęto 1,5 roku temu. Obecnie przez internet kształci się na PW ok. 300 studentów zaocznych, a ok. 3-4 tys. dziennych wspomaga swoją edukację, biorąc np. jeden lub kilka „internetowych” przedmiotów, jak ocenia rektor PW, prof. Stanisław Mańkowski. Zajęcia prowadzone są na trzech wydziałach – mechatronice, elektronice oraz elektronice i technikach informacyjnych. Semestr wirtualnej nauki kosztuje ok. 3,6 tys. zł.

Źródło: PAP