Specjalny program komputerowy – Think

Think jest specjalnym programem komputerowym, który działa podobnie jak wygaszacz ekranu, ale właśnie dzięki niemu, możemy pomóc uczonym w znalezieniu lekarstwa przeciw rakowi.

Projekt jest wspólnym dziełem Intela, Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem, Narodowej Fundacji na Rzecz Badań nad Rakiem, Uniwersytetu w Oksfordzie i amerykańskiej firmy United Devices. Ma dotrzeć do milionów komputerów na całym świecie. Jeśli to się uda, badania nad rakiem mogą ulec przyspieszeniu o kilka lat.

Program rozprowadza firma United Devices – ta sama, która opracowała projekt Seti@home, w ramach którego tysiące komputerów prywatnych użytkowników brało udział w poszukiwaniu pozaziemskich cywilizacji.

Think działa na tej samej zasadzie. Gdy komputer jest włączony, ale nie używany, automatycznie włącza się program i zaczyna przetwarzać przesłane przez sieć dane. Pozwala to osiągnąć ogromną moc obliczeniową, większą niż dostępnych superkomputerów.

Oblicza się, że przeciętny użytkownik komputera osobistego wykorzystuje tylko 20 proc. dostępnej mocy obliczeniowej. Jeśli więc dostarczyć do jego komputera odpowiedni program oraz dane, w wolnych chwilach komputer może się zająć naukowymi poszukiwaniami.

Przez Internet przesłany zostaje program Think, a także model białka wywołującego raka i 100 modeli cząsteczek potencjalnych leków. Think ocenia, jakie interakcje zachodzą pomiędzy trójwymiarowymi rekonstrukcjami białka i badanych substancji. Jeśli stwierdzi pożądaną reakcję, przesyła wynik do centrali, gdzie zostają podjęte dalsze badania.

Na razie badania dotyczą białek odpowiedzialnych za przepływ krwi w guzach nowotworowych oraz wzrost i niszczenie komórek. Wraz z postępem wiedzy medycznej pojawią się nowe cele.

Oczekuje się, że działanie przeciwnowotworowe może mieć około 100 000 związków chemicznych. Oczywiście tylko niektóre nadają się na leki.

Oprócz Oksfordu i United Devices program poszukiwania leków wspiera amerykańska organizacja charytatywna National Foundation for Cancer Research i firma Intel. Aplikację można znaleźć pod adresem http://www.ud.com.