Strategia ”Gossips” IBM

Firma IBM ogłosiła swoją nową strategię „Gossips”, której głównym założeniem jest promowanie oprogramowania open source (OSS), a zwłaszcza systemu operacyjnego Linux, w zastosowaniach w administracji rządowej i samorządowej.

Zainteresowanie softwarem OSS ze strony instytucji i firm jest tendencją obserwowaną na całym świecie. Nic dziwnego, skoro przestawienie infrastruktury informatycznej na system Linux pozwala na dokonanie znacznych oszczędności.

IBM – jako firma od dawna mocno zaangażowana w promocję rozwiązań OSS – opracował nową strategię „Gossips”. W ramach tego projektu firma chce promować rozwiązania open source szczególnie wśród instytucji rządowych i samorządowych, również w Polsce. Zagadnienia zastosowań systemu Linux w administracji będą przedmiotem zbliżającej się (20 stycznia br.) wizyty Hansa Ulricha Maerkiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej IBM EMEA (region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Hans Maerki spotka się z przedstawicielami instytucji rządowych w Polsce, m.in. z Komitetm Badań Naukowych, aby zaprezentować projekt „Gossips”. Spotkania będą służyły rozważeniu zastosowania rozwiązań open source w administracji jako redukującej koszty alternatywy wobec tradycyjnej infrastruktury IT.

„Chociaż struktury rządowe w różnych krajach są odmienne, w każdym z nich podstawowymi funkcjami administracji jest służenie obywatelom i chronienie ich. Zadania te rząd spełnia poprzez zapewnienie wzrostu gospodarczego, dyscypliny budżetowej, bezpieczeństwa publicznego, dostępu do instytucji rządowych i przeciwdziałaniu bezrobociu. Rozwiązania open source służą w mniejszym lub większym stopniu wszystkim tym celom” – powiedział Hans Ulrich Maerki z IBM. Wdrożenia platform OSS w miejsce dotychczasowych rozwiązań IT w administracji rządowej i samorządowej są trendem ogólnoświatowym:
Francuskie Ministerstwa Kultury, Obrony i Edukacji przestawiły ostatnio swoje infrastruktury IT na system Linux; głównym powodem były wymogi bezpieczeństwa oraz ujednolicenia systemów informatycznych.
Niemiecki Minister Gospodarki i Technologii zachęca do stosowania Linuksa w serwerach, w których bezpieczeństwo jest istotnym czynnikiem.
Rząd Japonii i przedstawiciele firm prywatnych włączają system Linux w ramy ogólnonarodowego programu e-Japonia.
Rząd Meksyku ogłosił plany wdrożenia systemów opartych na rozwiązaniach linuksowych.
Władze miejskie Pekinu zawarły z sześcioma chińskimi dostawcami IT kontrakty na obsługę 10 tysięcy użytkowników systemu Linux.
Firma IBM może się pochwalić udanymi wdrożeniami rozwiązań OSS w administracji rządowej. Najświeższym przykładem praktycznej realizacji projektu „Gossips” jest współpraca IBM z władzami miasta Schwaebisch Hall w Niemczech. Przedstawiciele władz miejskich ogłosili niedawno (26 listopada 2002 roku) decyzję o utworzeniu infrastruktury informatycznej w całości opartej na systemie Linux. SuSe Linux zostanie zainstalowany na serwerach i komputerach PC, zastępując istniejącą infrastrukturę IT bazującą na Windows. Władze Schwaebisch Hall chcą dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzić nawet kilkaset tysięcy euro, co nie jest bez znaczenia dla lokalnej społeczności liczącej 36 tysięcy mieszkańców. Projekt ten jest częścią szerszego kontraktu zawartego przez IBM i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dotyczącego wdrożeń systemu Linux w administracji publicznej w Niemczech.

IBM już od kilku lat promuje oprogramowanie OSS jako opłacalną alternatywę wobec dotychczasowych systemów informatycznych. W 2001 roku firma wydała na upowszechnianie rozwiązań linuksowych miliard dolarów. Co więcej, korporacyjna infrastruktura informatyczna IBM jest oparta właśnie na platformie Linux. Dzięki zastosowaniu OSS na wszystkich poziomach sieci informatycznej IBM udało się zredukować koszty utrzymania związane ze sprzętem, oprogramowaniem i transmisją danych. Przykładowo: zastosowanie systemu Linux do obsługi aplikacji e-biznesowej IBM EDGE pozwoliło na roczne oszczędności na poziomie aż 800 tysięcy dolarów, co oznacza redukcję kosztów o ponad 28%.

„Rozwój standardów OSS jest stymulowany przez kombinację nakładów prywatnych i publicznych. Systemy linuksowe są obecnie stosowane w wielu gałęziach biznesu, począwszy od punktów sprzedaży detalicznej aż do obsługi oddziałów instytucji finansowych, a liczba ich zastosowań komercyjnych i publicznych będzie wzrastać. Można stwierdzić, że powstał już ekosystem rozwiązań OSS i liczymy, że nasza strategia Gossips będzie jego ważnym elementem” – powiedział Hans Ulrich Maerki.

Oprogramowanie open source zmienia tradycyjne podejście do tworzenia infrastruktury IT w firmach i tworzenia oprogramowania. Systemy oparte na OSS zapewniają swobodę technologiczną i racjonalność ekonomiczną w dobieraniu takich rozwiązań IT, które najlepiej odpowiadają aktualnym potrzebom. System Linux daje swoim użytkownikom możliwość wyboru produktów spośród ofert wielu dostawców, co oznacza promowanie konkurencyjności i możliwość obniżenia kosztów. Co więcej, ponieważ platformy OSS nie są zastrzeżone dla określonej firmy ani innego podmiotu, do tworzenia coraz doskonalszych rozwiązań linuksowych przyczynia się wiele osób na całym świecie. Dzięki połączonym wysiłkom globalnej wspólnoty deweloperów rozwiązań OSS – zarówno specjalistów z prywatnych firm lub instytucji państwowych, jak i studentów – szybko powstają innowacyjne rozwiązania służące wszystkim zainteresowanym.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez firmę badawczą IDC, Linux jest najszybciej rozwijającym się systemem operacyjnym dla serwerów.

Da się zniszczyć Facebooka?
Anonymous vs. meksykański kart…
Nowy Android będzie bezpieczny…
Hakerzy zaatakowali usługi tel…
Microsoft przygotował “obejści…
Infekujące sajty z WordPressem…
Niebezpieczne malware na iOS 5
Stary kod tym razem atakuje Ma…
Jak “popsuć” więzienie od zewn…
Kolejny atak na centrum certyf…