Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

W sobotę 15 maja o godzinie 10:00 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej uroczyście rozpocznie się organizowany przez Stowarzyszenie Studentów BEST kurs naukowy poświęcony zagadnieniom Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Information Security Management Systems).

Kurs stanowi część Programu Vivaldi, cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych przez grupy lokalne Stowarzyszenia Studentów BEST odbywających się w sezonie letnim, zimowym i wiosennym.

Aplikować na kursy może każdy student uczelni na której działa grupa lokalna BEST (w Polsce są to Warszawa, Gdańsk, Gliwice, Kraków i Łódź), późniejsze uczestnictwo wiąże się jedynie z poniesieniem kosztu przejazdu w wybrane miejsce.

Dodatkowo podczas tygodniowej konferencji zatytułowanej „secure it ! IT comes to ISMS” poruszone zostaną zagadnienia związane z kryptologią i kryptografią, usługami ochrony informacji, aplikacjami bezpiecznej wymiany danych, organizacją i zarządzaniem ochroną informacji. Udział w niej weźmie łącznie 50 studentów, w tym 25 spoza Polski. Partycypanci będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych zarówno przez przedstawicieli środowiska akademickiego jak i innych ekspertów z tej dziedziny, przewidziana jest także wizyta w należącym do ATM centrum zarządzania siecią ATMAN.

Honorowy patronat nad kursem objął Pan Marek Sell, patronem merytorycznym jest dr inż. Bolesław Szomański, sponsorami kursu zostali: ATM (firma teleinformatyczna świadcząca usługi jako operator sieci ATMAN), oraz Accenture (firma konsultingowa z dziedziny zarządzania i technologii informatycznych). Patronami merytorycznymi kursu są: Hacking.pl, Hakin9, IPsec.pl, IT FAQ, Semestr i Student News.

Szczegółowe informacje na stronie domowej konferencji: www.best.pw.edu.pl/springcourse