Szkody w wysokości 6 miliardów dolarów

Jak wynika z przeprowadzonych badań przez National Institute of Standards and Technology, niedostateczna kontrola jakości przy tworzeniu oprogramowania powoduje późniejsze szkody, które samej gospodarce amerykańskiej przynoszą szkody w wysokości 6 miliardów dolarów rocznie.

Badania, a raczej ankiety, zostały wykonane w firmach software’owych, przygotowujących produkty dla sektora motoryzacyjnego, finansowego oraz lotniczego oraz wśród firm użytkujących oprogramowanie. Autorzy raportu podkreślają, że lepsza kontrola jakości pozwoliłaby zaoszczędzić przynajmniej 22,5 miliona dolarów. NIST uważa również, że istnieje konieczność stworzenia jednego standardu jakości dla oprogramowania.