The Reverse Challenge

Honeynet Project zgodnie z tradycją rozpoczyna kolejny konkurs z dziedziny security, tym razem pod nazwą The Reverse Challenge. W wyzwaniu udział może wziąść każdy, kto chociaż w minimalnym stopniu ma pojęcie o reverse engineering’u. Jeśli tak nie jest, to ma czas aby się przygotować do 6 maja 2002, kiedy to zostaną opublikowane binaria.

Zadaniem każdego z uczestników konkursu jest przeanalizowanie i opisanie binariów za pomocą dowolnych narzędzi. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci licencjonowanych kopii disassemblera IDA Pro, wolny wstęp na spotkanie Black Hat Briefings i wiele innych upominków. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tym adresem: http://project.honeynet.org/reverse/.