Trojan bazujący na nowych lukach IE

Wygląda na to, iż powstał nowy wirus buszujący po IRC, wykorzystujący nowe, dotąd nieznane błędy przeglądarki internetowej IE – „Cross zone access vulnerability, Location: URL:”.

Drew Copley z eEye Digital Security wskazał na przygotowaną pobierzną analizę trojana nazwanego llookup. Znajdziecie tam analizę w/w trojana, oraz demonstrację technik exploitowania tą drogą. Copley udostępnił również darmową poprawkę dotyczącą ‚adodb’.

Więcej informacji na BugTraq