Urząd rezerwuje częstotliwości

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zarezerwował częstotliwości w zakresie 3,6 – 3,8 GHz z przeznaczeniem na budowę cyfrowych sieci bezprzewodowego dostępu.

Cyfrowe sieci radiowego dostępu abonenckiego przy użyciu zarezerwowanych częstotliwości mogą być wykorzystywane np. do świadczenia usług telefonicznych oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Prezes URTiP ogłasił zwycięzców przetargu na trzy rezerwacje częstotliwości dla ogólnopolskich sieci łączności bezprzewodowej.

Każda rezerwacja obejmuje parę kanałów dupleksowych o szerokości 2×3,5 MHz każdy, tj. łącznie 14 MHz widma radiowego, do wykorzystania w okresie do 31 grudnia 2020 r.

W ogłoszonym 27 kwietnia br. postępowaniu przetargowym do Urzędu wpłynęło łącznie 7 ofert od 5 podmiotów:

NASK (1 oferta),
Clearwire Poland Sp. z o.o. (2 oferty),
PTK Centertel Sp. z o.o. (2 oferty),
Netia Globe S.A. (1 oferta)
Netia Świat S.A. (1 oferta).

Po sprawdzeniu w I etapie wymogów formalnych do II etapu (ocena punktowa ofert) zostały zakwalifikowane 3 oferty:

NASK

Netia Globe

Netia Świat.
Przyczyną nie zakwalifikowania ofert spółek Clearwire Poland i PTK Centertel była ich niezgodność z wymogami dokumentacji przetargowej, określonymi przez Prezesa URTiP na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

W trakcie oceny punktowej oferty Netia Świat S.A. i Netia Globe S.A. uzyskały większą liczbę punktów niż NASK, gdyż obie spółki nie posiadały dotychczas częstotliwości w zakresie 3,6 – 3,8 GHz (a NASK już posiada jedną parę kanałów) oraz zaproponowały wyższe kwoty jednorazowej opłaty przetargowej.

Oferenci zadeklarowali następujące kwoty jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w drodze przetargu (łączna opłata za parę kanałów), tj.:

– Netia Globe S.A. – 13.1 mln zł,
– Netia Świat S.A. – mln 7.1 mln zł,
– NASK – 4.7 mln zł.

Swoje stanowisko przekazał także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uznał, iż wszystkie trzy oferty mają taki sam korzystny wpływ na zachowanie warunków konkurencji.
URTiP: Wyniki drugiego przetargu na pasmo 3,6-3,8 GHz