W nagrodę za legalnego Windows’a

Microsoft zaoferował program „Dodatki dla oryginalnego systemu Windows” gwarantujący posiadaczom legalnego Windows’a szereg przywilejów w postaci darmowych dodatków i serwisów oraz ofert specjalnych. W chwili obecnej wartość tej oferty przekracza 450USD.

Dodatkowo, proces weryfikacji oryginalności oprogramowania pozwala klientom w większym stopniu unikać ryzyka związanego z nieświadomym użytkowaniem podrobionego oprogramowania.

Według Business Software Alliance (BSA), producenci i dystrybutorzy oraz gospodarki narodowe tracą z powodu podrobionego oprogramowania miliardy dolarów rocznie.

Klienci, partnerzy i dystrybutorzy Microsoft szukają sposobów pozytywnego różnicowania legalnej oferty od działalności piratów.

Użytkownicy Windows, którzy wezmą udział w programie, będą mieli możliwość zweryfikowania legalności swojego systemu, będą się też mogli upewnić, że ich oprogramowanie posiada wysoką jakość, nie zawiera błędów, które mogą być przyczyną utraty danych i kosztownych awarii oraz, że nie umieszczono w nim niebezpiecznego kodu nieznanego pochodzenia.

Właściciele oryginalnych kopii Windows otrzymają również łatwy dostęp do uaktualnień oraz szerokiej oferty promocyjnego oprogramowania i usług.

Jednocześnie użytkownicy, którzy nie przejdą pomyślnie weryfikacji, będą nadal mieli możliwość korzystania z uaktualnień i poprawek dotyczących bezpieczeństwa systemu.

„W ciągu 10 miesięcy trwania pilotażowej wersji programu „Dodatki dla oryginalnego systemu Windows”, wzięło w nim udział ponad 40 milionów Klientów na całym świecie. Tak duże zainteresowanie było spowodowane m.in. obawami użytkowników przed piractwem i potrzebą sprawdzenia legalności swojego systemu operacyjnego. Oprócz tego, uczestnicy programu chętnie korzystali ze specjalnych ofert, zarezerwowanych wyłącznie dla użytkowników oryginalnego oprogramowania, mając jednocześnie świadomość, że ich system posiada opcje, właściwości i parametry zgodne z ich oczekiwaniami” – powiedział Will Poole, wiceprezes działu Windows Client Business w Microsoft.

Proces potwierdzania autentyczności w ramach nowej wersji „Dodatków dla oryginalnego systemu Windows” jest szybki i wygodny.

Nie będzie potrzeby wprowadzania 25-cyfrowego kodu, jak było dotychczas.

Podczas pierwszych odwiedzin w ramach Microsoft Download Center, Windows Update oraz Microsoft Update, Klienci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w programie.

Po ściągnięciu sterownika ActiveX, który sprawdzi autentyczność oprogramowania Windows, zostanie wygenerowany w komputerze specjalny klucz, za pomocą którego będzie odbywać się weryfikacja autentyczności.

W czasie procesu potwierdzania legalności Microsoft nie gromadzi żadnych informacji, które mogłyby być wykorzystane w celu identyfikacji lub kontaktu z użytkownikiem.

Potwierdzenie autentyczności za pośrednictwem programu „Dodatki dla oryginalnego systemu Windows” 1.0 będzie wymagane dla wszystkich Klientów korzystających z Windows Update, zawartości Microsoft Update for Windows oraz Download Center.

Uaktualnienia dotyczące bezpieczeństwa będą jednak dostępne za pośrednictwem Automatic Updates oraz Download Center dla wszystkich użytkowników systemu Windows, bez względu na wynik weryfikacji jego autentyczności.

Microsoft będzie prezentować na bieżąco pakiet przywilejów adresowanych do użytkowników oryginalnego systemu Windows, w tym promocyjne oferty oprogramowania.

Już teraz firma zwiększyła ofertę dodatków, stanowiących wartość dodaną dla posiadaczy legalnych wersji systemu, o oprogramowanie o łącznej wartości około 450 USD.

W ramach programu Microsoft wprowadza też na rynek dwie oferty, dotyczące Windows XP Professional oraz Home, adresowane dla Klientów, którzy nieświadomie zakupili podrobione oprogramowanie.

Poszkodowani użytkownicy, którzy nie przejdą pozytywnie procesu weryfikacji, wypełnią specjalnie przygotowany formularz i dostarczą do Microsoft dowód zakupu oraz podrobione nośniki CD, otrzymają bezpłatnie oryginalną kopię Windows XP.

Dodatkowo, użytkownicy pirackich kopii, którzy prześlą do Microsoft wypełniony formularz wskazujący źródło pochodzenia nielegalnego oprogramowania, będą mogli nabyć Windows XP Home w cenie 99 USD lub Windows XP Pro za 149 USD.

Źródło: Microsoft Polska