W Polsce przypada 30 uczniów na jeden komputer w szkole

Ponad 210 tys. komputerów było zainstalowanych w polskich szkołach w 2001 roku. Średnio na jeden szkolny komputer przypadało 30 uczniów – w szkołach podstawowych – 44 uczniów, w gimnazjach – 28, a w liceach zaledwie 20.

Według PAP, w krajach Unii Europejskiej średnio na jeden komputer w szkole podstawowej przypada 13,2 ucznia, a w szkole średniej 8,6 ucznia. Najlepiej sytuacja w szkołach podstawowych wygląda w Luksemburgu i Danii gdzie te wskaźniki wynoszą odpowiednio: 2 i 4,2 natomiast w szkołach średnich najlepsza sytuacja jest w Danii i Szwecji (wskaźniki odpowiednio: 1,5 i 4,1).

Dane te przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu we wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. „Jesteśmy w tym miejscu, w którym państwa Unii były jakieś pięć lat temu” – powiedział wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki. Z danych resortu wynika, że pracownie komputerowe są tylko w 63,7 procent wszystkich szkół w Polsce. Komputery posiada 56,2 procent szkół podstawowych, 97,2 procent gimnazjów, 93,9 procent liceów ogólnokształcących i 45,8 szkół zawodowych kończących się maturą.

„Należy jednak pamiętać, że komputery w szkołach podstawowych, a w szczególności w liceach i średnich szkołach zawodowych w ponad 50 proc. to sprzęt stary i wyeksploatowany, uniemożliwiający korzystanie z wielu programów” – dodał Sławecki. Najwyższy procent szkół z pracowniami mają województwa: podlaskie (71,3) kujawsko-pomorskie (69,1) i dolnośląskie (69,0); najniższy procent mają województwa: lubelskie (54,7), świętokrzyskie (55,4) i warmińsko-mazurskie (57,7).