Wizja nowych kierunków rozwoju oprogramowania

Podczas tegorocznego Microsoft TechEd 2005, największej w Europie konferencji technologicznej, która odbyła się w Amsterdamie, Microsoft zaprezentował swoją wizję kierunków rozwoju oprogramowania w najbliższych latach.

6 tys. programistów i specjalistów IT wysłuchało prelekcji największych światowych autorytetów w dziedzinie m.in. programowania, bezpieczeństwa oraz rozwiązań dla biznesu.

Motywem przewodnim wszystkich spotkań były rola nowych technologii w biznesie oraz interoperacyjność oprogramowania.

Rosnące wymagania przedsiębiorstw w zakresie zwiększania efektywności pracy, przy oszczędności czasu i kosztów, są ogromnym wyzwaniem dla twórców oprogramowania.

Microsoft dokłada wszelkich starań, aby rozwijane narzędzia były łatwe w użytkowaniu, elastyczne i bezpieczne.

Dlatego podczas konferencji szeroko omawiane były wyzwania stojące zarówno przed programistami, jak i specjalistami IT, związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii i koniecznością dostosowywania ich do istniejących już w przedsiębiorstwach rozwiązań informatycznych.

Microsoft zaprezentował uczestnikom swoją wizję interoperacyjności oprogramowania, umożliwiającą efektywną integrację aplikacji.

W jej realizacji pomogą dwa nowe produkty, które Microsoft planuje wprowadzić na rynek w ciągu najbliższych miesięcy – SQL Server 2005 i Visual Studio 2005.

Stanowią one bazę, umożliwiającą programistom tworzenie oprogramowania, spełniającego wymogi interoperacyjności.

„Głównym kierunkiem działania Microsoft w ostatnich latach jest tworzenie oprogramowania, które ułatwi pracownikom merytorycznym osiągnięcie sukcesu biznesowego. Dużą wagę przywiązujemy również do wspierania twórców oprogramowania w zakresie kompatybilności kreowanych przez nich rozwiązań. Dążymy do tego, aby aplikacje tworzone z myślą o biznesie efektywnie współdziałały ze sobą, na rzecz zwiększenia wydajności pracy użytkowników i przedsiębiorstw, w których pracują – powiedział Paweł Jeżowski z polskiego oddziału Microsoft.

Tegoroczna, edycja konferencji TechEd odbyła się w pierwszym tygodniu lipca.

Zgromadziła ok. 6 tys. programistów i specjalistów IT oraz 150 dziennikarzy i analityków.

Uczestnicy mieli możliwość indywidualnego zaplanowania agendy wykładów, w oparciu o swoje preferencje i zainteresowania.

Wśród 12 ścieżek tematycznych znalazły się sesje o różnym stopniu zaawansowania, dotyczące m.in. bezpieczeństwa, programowania, aplikacji biznesowych, portali korporacyjnych, czy pracy grupowej.

Poszczególne ścieżki tematyczne poprowadzili eksperci z całego świata, wśród których znalazł się m.in. Rafał Łukawiecki, specjalista w zakresie bezpieczeństwa, wybrany najlepszym prelegentem tegorocznego TechEd.

Obok tradycyjnych prelekcji, odbywały sie również panele dyskusyjne. Uczestnikom konferencji udostępniono laboratorium z 250 stanowiskami komputerowymi, które pozwoliło na powtórzenie i ugruntowanie zdobytej wiedzy, dzięki wykorzystaniu jej w prawdziwym środowisku informatycznym.

Ponadto uczestnicy mieli do dyspozycji 300 stanowisk komputerowych z dostępem do sieci internetowej lub możliwość skorzystania z sieci bezprzewodowej, której zasięgiem pokryto całe centrum konferencyjne.
Microsoft Technology Summit 2005