WO@PW – Obliczeniowe klastry PC – współczesne superkomputery?

Studenckie koło naukowe „Wolne Oprogramowanie na Politechnice Warszawskiej” zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie. Tym razem będzie to wykład pod tytułem „Obliczeniowe klastry PC – współczesne superkomputery?”, który poprowadzą Paweł Pisarczyk, Robert Święcki i Jarosław Węgliński.

Data spotkania: środa, 23 III 2005, godzina 18:15
Miejsce: Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, sala 170.

W referacie zostanie przedstawiona ewolucja systemów superkomputerowych. Omówione zostaną superkomputery specjalizowane, budowane w latach 70-tych, superkomputery masywnie równoległe i klastry obliczeniowe oraz te, działające pod kontrola systemu GNU/Linux, stanowiące współczesną metodę realizacji maszyn o dużej wydajności. Zaprezentowana zostanie architektura procesora Itanium2 i jądro Linux dla tej platformy.

Przedstawiona zostanie problematyka aplikacji superkomputerowych oraz profilowanie i monitorowanie wydajności przy pomocy dedykowanych mechanizmów procesora. Zaprezentowana zostanie architektura obiektowego i klastrowego systemu plików Lustre. Wykład zostanie poparty praktyczna prezentacja wydajności klastra obliczeniowego.

Wykład bazuje na doświadczeniu zawodowym autorów, którzy odpowiadali za techniczną realizację dwóch klastrów obliczeniowych, opartych na architekturze IA64 (238-procesorowego klastra w PCSS i 34-procesorowego klastra w Akademii Podlaskiej, w Siedlcach). W jednym z wdrożeń zastosowany został, po raz pierwszy w Polsce, system plików Lustre.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji na temat uruchomienia projektu OpenLustre i na temat realizacji klastrów w oparciu o dostępne komponenty sprzętowe oraz system operacyjny GNU/Linux.

Więcej informacji pod adresem: http://wo.student.pw.edu.pl/.