Wpływ sektora IT na rozwój gospodarki

Zgodnie z wynikami nowego badania grupy IDC, dotyczącego wpływu sektora IT na rozwój gospodarki, branża informatyczna jest wciąż główną siłą napędową w krajach europejskich, Bliskiego Wschodu oraz regionie Afryki (EMEA). Sondaż zwraca uwagę na fakt, że działalność powiązana z branżą informatyczną w 19 krajach stanowiła źródło około 9 milionów miejsc pracy, z czego 36 proc. przypadło na firmę Microsoft i sieć jej partnerów. Sektor informatyczny wniósł też ponad 200 milionów dolarów wpływu do budżetu z tytułu podatków.

Economic Impact Study ma weryfikować wielkość wpływu sektora IT na tworzenie miejsc pracy, zakładanie firm, lokalnych wydatków na informatykę oraz przychodów z tytułu podatków w wybranych krajach regionu EMEA. Trzecia edycja projektu objęła takie kraje jak: Austria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rosja, Południowa Afryka, Hiszpania, Turcja oraz Wielka Brytania.

Sonda wykazała też, że około 19 milionów ludzi w tych krajach jest zatrudnionych w ponad 356 000 firm zajmujących się sprzedażą, produkcją lub dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz związanymi z tym usługami. W liczbie tej autorzy uwzględnili również specjalistów IT, pracujących w przedsiębiorstwach innych sektorów. Jednocześnie ponad połowa przychodu z tytułu podatków z sektora IT w krajach – respondentach pochodzi z związanej z produkcją oprogramowania.

„Sektor informatyczny jest dynamicznym czynnikiem globalnej gospodarki – jego wpływ może być odczuwalny na każdym poziomie, począwszy od Unii Europejskiej, a skończywszy na gospodarstwach domowych” – powiedział John Gantz, szef działu badawczego IDC. „Sektor IT znów odnotowuje dodatnie wskaźniki w tych regionach i po raz kolejny będzie stanowił motor wzrostu zarówno zatrudnienia jak i przychodów podatkowych dla gospodarek lokalnych”.

Jednocześnie badanie wykazało, że zatrudnienie związane z działalnością Microsoft kształtuje się na poziomie od około 36 000 osób zatrudnionych na terenie Węgier i Turcji, do ponad pół miliona w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W 2004 roku ekosystem firmy Microsoft stanowił więcej niż jedną trzecią zatrudnienia i przychodów podatkowych w badanych krajach. Ponadto na każdy dolar przychodu Microsoft w tym regionie przypada kolejne 7,50 dolara wygenerowane przez inne firmy handlujące sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które działają w oparciu o system operacyjny Microsoft lub serwisujące to oprogramowanie.

„Dane odnoszące się do zatrudnienia przedstawione przez IDC ilustrują ogólne korzyści gospodarcze płynące z przemysłu IT, a w szczególności z ekosystemu firmy Microsoft złożonego z partnerów i klientów w tych krajach. Cała sieć firm daje ogólnie zatrudnienie ogólnie 36 procentom specjalistów z sektorów IT badanych krajów, generując znaczący przychód dla rządów państw EMEA” – powiedział Steve Ballmer, prezes Microsoft Corp.

Co więcej spodziewany jest wzrost wpływu przemysłu informatycznego. Szacuje się, że w ciągu kolejnych czterech lat sektor IT w EMEA stworzy 2 miliony nowych miejsc pracy oraz przyniesie dodatkowe 160 miliardów dolarów przychodów budżetowych.

Dane liczbowe dotyczące wydatków odnoszą się do finansowania zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz serwisowania, ponoszonych przez firmy, rządy oraz instytucje edukacyjne w każdym kraju.

Wartości dotyczące przychodów podatkowych oparto na przewidywanym podatku VAT lub podatku z tytułu sprzedaży w handlu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, serwisie, jak również podatków od firm i osób fizycznych oraz podatków socjalnych.

Zatrudnienie w sektorze IT zawierało liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w firmach zajmujących się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, serwisem oraz dystrybucją, a także osoby zarządzające zasobami IT w innych firmach (np. programiści, pracownicy działu pomocy technicznej oraz menadżerowie ds. IT).