Wyniki finansowe Microsoft Corporation

W dniu wczorajszym firma Microsoft ogłosiła wyniki finansowe za 3 kwartał roku finansowego 2002, tzn. za okres styczeń – marzec 2002 rok. Przychód firm Microsoft wyniósł w tym okresie 7,25 miliarda dolarów, co stanowi 13% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku finansowego. Dochód operacyjny wzrósł o 10% i wyniósł 3,3 miliarda dolarów. Tak dobre wyniki firma osiągnęła głównie dzięki bardzo dobrej sprzedaży systemu operacyjnego Windows XP.

Jednocześnie Microsoft poinformował o planowanych wynikach za cały rok finansowy, który zakończy się w czerwcu 2002 rok. Przychód przewidywany jest na poziomie 31,5 – 32,4 miliarda dolarów (wzrost o ok. 25 – 28% w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym), natomiast dochód operacyjny na poziomie 13,3 – 13,6 miliarda dolarów (wzrost o 13 – 16% w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym).