YAASF 2.0.0

Pojawiła się kolejna wersja YAASF, programu do wysyłania anonimowych E-Maili i MailBomberów. Nowa wersja teraz jest obsługiwana poraz pierwszy przez Windows i standardowo działa również pod Linuxa. Autor programu poprawił mase błędów, dodał obsługę remailerów… i wprowadził kilka innych zmian.

Lista zmian w nowej wersji:

– dostepne wersje dla Linuxa i Windows (GNU GPL),
– obsluga anonimowych remailerow,
– Fucken Received Header Generator (pomocny przy ukrywaniu
swojego IP),
– SMS bombing,
– ICQ bombing,
– NEWS group bombing,
– generowanie losowych adresow From:, dat tresci i tematow,
– obslug do 9 WinGate`ow,
– mozluwosc ustalenia priorytetu programu (tylk Un*x),
– kodowanie meili w rot-13,
– mozliwosc uzycia buga w Sendmail 8.8.8 (HELO bug),
– interaktywna konfiguracja,
– kompilacja przy uzyciu autoconf i automake,
– mozliwosc pracy jako daemon (tylko Un*x),
– ukrywanie sie i ignorowanie sygnalow (tylko Un*x)

Download programu YAASF 2.0.0
– yaasf4win-2.0.0.zip [65 kb]
– yaasf-2.0.0.tar.gz [76 kb]
– yaasf-2.0.0.tar.bz2 [67 kb]