Zagrożeni użytkownicy Mozilli

Mozilla Foundation ostrzega przed krytycznymi błędami wykrytymi w przeglądarce internetowej oraz kliencie poczty. Luki umożliwiają m.in. wykonanie dowolnego kodu w podatnym systemie lub sfałszowanie adresu strony internetowej.

US CERT udostępnił krótki opis podatności. Zalecamy natychmiastowe dokonanie aktualizacji Mozilla Firefox do wersji 1.5.0.2, Mozilla Thunderbird do wersji 1.5.0.2 lub SeaMonkey do wersji 1.0.1. Mozilla Foundation określiła wydanie 1.5.0.2 jako „wydanie krytyczne”.

Pobierz:

Mozilla Firefox 1.5.0.2

Mozilla Thunderbird 1.5.0.2

SeaMonkey 1.0.1
Źródło informacji: The Register