Zmiany dyrektywy dotyczącej podatku VAT za dostęp do internetu

W czwartek w Sejmie minister nauki Michał Kleiber poinformował, że Rząd wystąpi na forum UE z inicjatywą zmiany dyrektywy dotyczącej podatku VAT. Zdaniem Kleibera, polski pomysł na wprowadzenie w krajach UE obniżonej stawki VAT na usługi dostępowe zyskał aprobatę większości krajów kandydackich, zaś w krajach już należących do UE sprawa stawki VAT za dostęp do internetu nie budzi emocji, bowiem – jak powiedział Kleiber – są tam bardzo niskie opłaty.

Ewentualna podwyżka VAT na usługi dostępowe z 7 na 22 proc. wynika z dyrektywy unijnej, która nie przewiduje stosowania stawki obniżonej. Zapisy o przyjęciu tej stawki przyjęto w czasie negocjacji w 1999 roku – informuje Kleiber. Zdaniem ministra, aby zapobiec ewentualnym skutkom podwyżki VAT na usługi dostępowe, rząd przyjął propozycje roboczego zespołu, by po przystąpieniu do UE zwolniono z VAT polskie placówki edukacyjne. Co ciekawsze minister finansów bez zgody UE może wydać rozporządzenie w sprawie zwolnienia placówek edukacyjnych z VAT na usługi dostępowe, co może spowodować, że wszystkie polskie placówki edukacyjne zostałyby zwolnione z opłaty VAT za dostęp do internetu i w dodatku taka decyzja nie byłaby „w żaden sposób” sprzeczna z prawem UE.

Specjalny międzyresortowy zespół pracuje nad uznaniem dostępu do internetu za usługę powszechną, świadczoną po niewielkich, uzasadnionych kosztach i której cena podlega kontroli Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Rząd chciałby również wprowadzenia autentycznej konkurencji na lokalnym rynku usług dostępu do internetu, poprzez uwolnienie tzw. pętli abonenckiej. Kolejną szansą na ułatwienie tańszego dostępu do internetu byłoby rozdysponowanie częstotliwości radiowego dostępu abonenckiego do internetu.

Kleiber powiedział, że rząd będzie wspierał projekty, wykorzystujące fundusze strukturalne UE dla rozwoju lokalnych sieci szerokopasmowych ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych rozwiązań dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na koniec jeszcze list od Rzecznika Prasowego Ministra Finansów:

Unia Europejska, VI dyrektywą Rady UE nr 77/388/EWG z 17 maja 1977 r., która weszła w życie 1 stycznia 1980 r., dokonała określenia zasad kształtowania jednolitej podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT). Załącznik „H” do ww. dyrektywy określa szczegółową listę towarów i usług, w przypadku których kraje członkowskie UE mogą stosować preferencyjne stawki podatku VAT. Na liście tej nie wymieniono ani usług telekomunikacyjnych, ani usług dostępu do Internetu.

Polska, od dnia wejścia do Unii Europejskiej, zobowiązana jest stosować podstawową stawkę podatku VAT na usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do Internetu. W związku z tym Rada Ministrów przedłożyła w Parlamencie nowelizację ustawy o podatku VAT, która przewiduje wprowadzenie podstawowej stawki podatku (22%) na ww. usługi z dniem 1 maja 2004 r.

Należy przy tym zauważyć, że problem wysokości stawki VAT na połączenia z Internetem nie jest w UE tematem żadnej debaty, gdyż ceny tego typu usług są w krajach członkowskich Unii bardzo niskie. W Polsce sytuacja jest odmienna. Ceny usług dostępu do Internetu są jednymi z najwyższych na świecie (wynika to m.in. z raportów OECD). Sytuacja ta nie wynika jednak z przyczyn podatkowych (dotąd stosowana jest stawka preferencyjna na usługi połączenia z Internetem) ale z polityki cenowej operatorów, zwłaszcza operatora dominującego na rynku.

Tak czy inaczej należy głęboko zastanowić się czy wieści o zniesieniu podatku za dostęp do internetu na 0 proc. to fikcja mająca na celu wyciszenie „zbędnych napięć”, a może rzeczywiście w końcu ktoś chce poprawić naszą gospodarkę ?