Zniesienie stawki VAT na usługi internetowe ?

Na dzisiejszym posiedzeniu Rząd zapoznał się z propozycjami Zespółu Międzyresortowego, która dotyczyła obniżenia cen dostępu do Internetu. Zespół ten zaproponował m.in. uznanie usług dostępu do Internetu za usługę powszechną, co pozwoliłoby na kontrolę cen przez URTiP. Co ciekawsze w opinii rządu, na obniżenie cen największy wpływ może mieć tylko wzrost konkurencji w tym segmencie usług telekomunikacyjnych.

Dla przypomnienia w Polsce stawka VAT na dostęp do internetu wynosi 7 proc. Unijne prawo przewiduje, że usługi dostępu do internetu mają być obciążone podstawową stawką VAT, która w Polsce wynosi 22 proc., zatem istnieje ryzyko jej zwiększenia.

W sobotę, powołany zarządzeniem premiera Leszka Millera, rząd powołał Zespół Międzyresortowy, który przygotował propozycje działań związanych z wykorzystaniem udziału przedstawicieli Polski w pracach organów Unii Europejskiej, w celu uzyskania możliwości zwolnienia usług internetowych z podatku VAT oraz zintensyfikowaniem działań na rzecz tworzenia w Polsce konkurencyjnego rynku w zakresie usług internetowy. Jak powiedział minister nauki Michał Kleiber – „Rada Ministrów zdecydowała, że podejmie na forum Unii Europejskiej inicjatywę dotyczącą zmiany dyrektywy unijnej w sprawie podatku VAT, która pozwoliłaby na specjalne traktowanie usług dostępu do internetu”.

Jednocześnie Rząd przypomniał, że najskuteczniejszym czynnikiem obniżania cen dostępu do Internetu jest wzrost konkurencji.