„Bezpieczna” E-Bankowość

Zespół Bezpieczeństwa PCSS opracował raport dotyczący bezpieczeństwa e-bankowości w Polsce. Raport zawiera opis oraz ocenę konfiguracji dla kilkudziesięciu portali bankowych w Polsce.

Poza danymi statystycznymi w dokumencie znajdują się przykłady wykorzystania ujawnionych błędów konfiguracyjnych przez potencjalnego atakującego.

Zalecamy zapoznanie się z wynikami pracy Zespołu Bezpieczeństwa PCSS. Raport jest dostępny pod tym adresem.