Geolokalizacja adresów IP

openGeo jest serwisem mającym za zadanie zbieranie informacji na temat geograficznego położenia adresów IP na terenie Polski, a następnie tworzenie i udostępnianie bazy CSV. Powstał on z kilku powodów – pierwszy, a zarazem najważniejszy to brak tego typu baz udostępnianych za darmo.

Jedyną znaną bazą geolokalizacji adresów IP jest baza gemiusGeo. Niestety, jest ona płatna, oraz posiada informacje o jedynie 60 tys. polskich adresów IP. Wszystkie wpisy przed akceptacją przechodzą wstępną weryfikację. Aktualna baza ukazywać się będzie pierwszego dnia każdego miesiąca. Ideą serwisu jest stworzenie darmowej, największej w Polsce oraz ogólnodostępnej bazy adresów.