Internet i internauci w Polsce

Z danych uzyskanych w badaniu I-Metrii wynika, że korzystanie z Internetu deklaruje 36% badanych. Po przeszacowaniu tej liczby (na podstawie danych GUS o populacji generalnej w Polsce) daje nam to liczbę 8,5 miliona użytkowników Internetu w wieku 15 lat i więcej posiadających telefon stacjonarny.

Wśród najczęściej wymienianych miejsc korzystania z Internetu respondenci wskazywali:

dom (48% użytkowników Internetu),

pracę (30%),

szkołę lub uczelnię (27%)

Wśród aktywnych zawodowo internautów 21% korzysta z Internetu zarówno w domu, jak i w pracy.

Domowi użytkownicy Internetu stanowią 48% wszystkich korzystających z Internetu wśród osób w wieku 15 lat i więcej posiadających telefon stacjonarny. Po oszacowaniu (na podstawie danych GUS o populacji generalnej w Polsce) daje nam to liczbę 4 milionów użytkowników korzystających z Internetu w domu.

Pełny raport dostępny jest tutaj.