Kolejny wielki przetarg, w którym udział wezmą Prokom i Computerland

Szykuje się kolejny wielki przetarg, w którym udział wezmą – jak zwykle – dwie dobrze znane nam Wszystkim firmy Prokom i Computerland. Przetarg dotyczy budowy Systemu Ochrony Granicy Lądowej, a zatem wygrać nie będzie łatwo a i jest o co walczyć.

Specyfikacja do przetargu jest praktycznie gotowa, a budżet projektu wynosi 52,5 mln EUR (235 mln zł). To jednak nie wszystko – straż graniczna ma dostać z unijnego Funduszu Schengen dodatkowo ponad 142 mln EUR (638 mln zł). Duża część tych środków także pójdzie na informatykę. Ponadto resort spraw wewnętrznych nie wyklucza krajowego wkładu.

Prokom i Computerland nie po raz pierwszy stają w szranki do przetargów. Poprzednio firmy miały okazję walczyć o przetarg na wykonanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w którym wygrała firma Prokom.

Zadziwiającym faktem jest jednak to, że oprócz tego, iż w Polsce jest jeszcze kilka firm, które śmiało mogły przystąpić do udziału w przetargu, programiści czy też reprezentanci Wolnego Oprogramowania również mogli starać się o udział, co znacząco obniżyłoby koszty tworzenia systemu. Oczywiście całkiem osobnym tematem jest tutaj zebranie odpowiedzialnych osób i podjęcie próby wzięcia udziału w tak wielkim przetargu niemniej jednak chęci również się liczą.