Kryptonim Saturn

Firma Novell, zaprezentowała nowe rozwiązanie do zarządzania tożsamością zgodne z wytycznymi stowarzyszenia Liberty Alliance i zapowiedziała wprowadzenie go do sprzedaży pod koniec roku. Nowe rozwiązanie jest oznaczone kryptonimem Saturn i wykorzystuje specyfikacje Liberty Alliance wersja 1.0 na potrzeby wymiany danych identyfikacyjnych między firmami, umożliwiając użytkownikom jednokrotną rejestrację (single sign-on) w wielu serwisach internetowych przy wykorzystaniu otwartych standardów.

Dzięki nowemu rozwiązaniu – co jest szczególnie ważne – użytkownicy sami decydują, czy dane o ich tożsamości mają być przekazywane z jednego serwisu internetowego do drugiego, czy też nie. Umożliwiając wprowadzenie mechanizmu jednokrotnej rejestracji – opartego na standardach – Saturn pozwoli firmom na nawiązywanie dochodowej i bezpiecznej współpracy oraz stworzenie podstaw do utrzymania trwałych kontaktów handlowych z klientami i zwiększenia produktywności pracowników. Saturn został zaprezentowany podczas konferencji Catalyst Conference 2002 organizowanej przez firmę Burton Group.

Novell planuje ponadto zastosowanie specyfikacji przyjętych przez Liberty Alliance w swoim rozwiązaniu Novell iChain, które wydajnie zabezpiecza komunikację internetową. Pełniąc rolę urządzenia proxy, iChain może działać ponad serwerami WWW i dynamicznie dostosowywać serwisy internetowe do wytycznych Liberty – bez konieczności stosowania dodatkowych aplikacji na samych serwerach WWW. Wersja iChain zgodna ze specyfikacjami Liberty Alliance również będzie dostępna pod koniec roku. „Tożsamość jest bezcennym zasobem, i to zarówno dla użytkowników, jak i dla firm, które chcą nawiązywać z nimi trwałe kontakty handlowe” – powiedział Chris Stone, wiceprzewodniczący rady nadzorczej firmy Novell. „Nasze rozwiązanie zgodne z wytycznymi Liberty pomoże firmom w tworzeniu „kręgów zaufania”, które wpłyną na wzrost lojalności i zacieśnienie kontaktów między klientami, partnerami i pracownikami. Firmy będą mogły zapewnić tym użytkownikom pełniejszy, bardziej płynny dostęp do Internetu bez ograniczania poziomu kontroli nad własną wirtualną tożsamością. W odróżnieniu od konkurencyjnych ofert, np. mechanizmu Microsoft TrustBridge, który będzie przeznaczony głównie do systemów operacyjnych Microsoft Windows, Saturn wykorzysta specyfikacje Liberty, aby móc współdziałać ze wszystkimi platformami i środowiskami, stanowiąc cenne uzupełnienie naszej wizji jednej Sieci”.

Novell przedstawił swoje plany równocześnie z prezentacją specyfikacji 1.0 projektu Liberty Alliance. Jest to pierwszy zestaw otwartych, ujednoliconych norm dla tożsamości sieciowej, przyjęty przez to ogólnobranżowe konsorcjum, powołane blisko rok temu. Stowarzyszenie Liberty Alliance podało również informacje na temat swojego kolejnego zestawu specyfikacji dotyczących tożsamości, który znajduje się obecnie we wczesnym stadium opracowywania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.projectliberty.org.